Bachelor Sociale geografie en Planologie

Sociale geografie en Planologie studeren aan de UvA.


Inzicht in de Wereld

Geografen en planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus. Je krijgt inzicht in een wereld, waarin de mens centraal staat, en verdiept je in de spanningen en interactie tussen mens en beschikbare ruimte, je kunt hierbij denken aan:

 • ruimtegebrek en mobiliteitsvraagstukken;
 • woon-, werk- en recreatiebehoeften;
 • invloed van sociale media op gebruik van ruimte;
 • grootstedelijke problematiek.
FMG Sociale Geografie en Planologie - IJburg

Vrije kavels waarop eigentijdse grachtenpanden zijn gebouwd (Borneo eiland, Amsterdam) Bron: www.sxc.hu

De planoloog kijkt naar de toekomst

Veranderingen in de samenleving vragen voortdurend om aanpassing van de omgeving. Als planoloog zorg je ervoor dat ruimtelijke veranderingen in goede banen worden geleid. Je draagt bij aan beslissingen en beleid over actuele zaken als:

 • de beste inrichting van gebieden;
 • indentiteit van wijken, wie gaan er wonen?;
 • verbeteren van achterstandswijken;
 • omgang met (natuur) gebied;
 • bereikbaarheid stadscentra.

De geograaf kijkt naar de huidige situatie

Als geograaf kijk je naar de wisselwerking en spanningen tussen mens en omgeving. Sociaal geografen doen onderzoek naar - en dragen oplossingen aan voor intrigerende vraagstukken als:

 • ongelijkheid en sociale uitsluiting;
 • diversiteit;
 • gevolgen van globalisering;
 • welvaartsverdeling;
 • gevolgen van klimaatverandering.

Studeren op wereldniveau

Als geograaf kun je je ook specialiseren in ontwikkelingsvraagstukken op wereldniveau als:

 • migratieproblematiek;
 • de effecten van ontbossing van het tropisch regenwoud?;
 • draagt een microkrediet bij aan oplossen van armoede.

Is Sociale geografie en Planologie jouw studie?

Ja, als:

 • je geïnteresseerd bent in mensen en de wereld om je heen;
 • je wilt bijdragen aan een beter en rechtvaardiger ruimtegebruik;
 • ontwikkelingen in steden je boeit;
 • je een mondiale interesse hebt.

Tijdens de opleiding leer je een visie ontwikkelen op maatschappelijke vraagstukken. Hierover maak je analyses en formuleer je beleid.Het komt van pas als je initiatiefrijk en nieuwsgierig bent en goede communicatieve vaardigheden bezit.

Wil je een extra uitdaging? Voor excellente studenten heeft de bacheloropleiding Sociale geografie en Planologie een Honours- en Talentprogramma met zowel disciplinaire als interdisciplinaire componenten.

Aardwetenschappen?

De studie Sociale geografie en Planologie concentreert zich op de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Het gaat om de vervlechting van sociale, economische, politieke en culturele verschijnselen die gebieden en steden een bepaald karakter geven.

Daarmee onderscheidt de studie zich van de opleiding Aardwetenschappen en het vak Aardrijkskunde op de Middelbare school.

Waarom aan de UvA in Amsterdam?

 • Sociale geografie en Planologie aan de UvA is een kleinschalige opleiding waar iedereen elkaar snel kent en de lijntjes kort zijn.
 • Vanaf het tweede jaar maak je een keuze of jij je verder wilt ontwikkelen als geograaf of als planoloog.
 • De opleiding in Amsterdam zet stevig in op de ontwikkeling van steden en op een internationaal perspectief.
 • Het grote aantal nationaliteiten in Amsterdam biedt een permanente uitdaging voor bestuderen van de samenleving.
 • Amsterdam kent vele wijken met elk een geheel eigen identiteit.
 • In Amsterdam vinden spraakmakende vernieuwingsprojecten plaats zoals de ontwikkeling van IJburg, de Zuidas en de metro aanleg Noord/Zuidlijn.
 • Amsterdam is in Nederland  het centrum voor media, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven.
 • Amsterdam biedt goede mogelijkheden voor stages en werk.
 • Kortom, in de enige metropool van Nederland beleef je wat je studeert.
Metro-aanleg 2

Metro aanleg Noord/Zuidlijn Foto: R. Veldhuis


Diploma
BSc Sociale geografie en Planologie
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56838

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen