Rankings

Internationale rankings geven scores aan instellingen over de hele wereld. De Universiteit van Amsterdam (UvA) doet het goed in deze jaarlijkse rankings.

Hoewel de methodologie, nauwkeurigheid en betekenis soms punt van discussie zijn, is de belangstelling voor rankings de laatste jaren sterk toegenomen. Je vindt hier een korte toelichting bij zes belangrijke rankings.

Times Higher Education World University Ranking

De UvA staat in de Times ranking 2015-16 op de 58e plaats. Acht andere Nederlandse universiteiten staan in de top 100, en bijna alle Nederlandse universiteiten staan in de top 200. De UvA is daarnaast opgenomen in vijf van zes THE top 100 ranglijsten naar wetenschapsgebied: Social Sciences (32), hoogst geplaatste Nederlandse universiteit), Arts & Humanities (30), Clinical, Pre-clinical & Health (52), Physical Sciences (73) en Life Sciences (61). Binnen Social Sciences en Physical Sciences is de UvA de hoogst geplaatste Nederlandse universiteit.

De ranglijst is gebaseerd op dertien prestatiegraadmeters. Deze zijn verdeeld over vijf brede categorieën met verschillende wegingsfactoren: onderwijs (30%), citatie-impact (30%), onderzoek (30%), internationaal perspectief (7,5%) en onderzoeksinkomsten uit het bedrijfsleven (2,5%). In de rankings naar wetenschapsgebied tellen dezelfde indicatoren, maar is de weging aangepast aan het vakgebied.

QS World University Rankings

In de 2015-16 ranking staat de UvA op de 55e plaats en is daarmee de hoogst geplaatste Nederlandse universiteit. In twee van de vijf beoordelingen per wetenschapsgebied staat de UvA in de top 50: Life Sciences & Medicine (32), en Social Sciences & Management (45).

De QS Ranking is samengesteld op basis van scores voor onderzoekskwaliteit (citaties en peer review), de verhouding staf-studenten, het aandeel internationale wetenschappelijke staf en studenten en de reputatie van de UvA bij werkgevers. De QS Ranking is in vergelijking tot andere bekende rankings sterk gebaseerd op reputatie (bij wetenschappers elders en bij werkgevers, gezamenlijk 50% van de totale ranking-score) en minder op kwantitatieve gegevens over onderzoeksoutput.

Naast de World University Rankings publiceert QS jaarlijks ook University Rankings by Subject, waarin universiteiten op een groot aantal vakgebieden worden vergeleken. Voor Communication and Media Studies staat de UvA in 2015 8e op de mondiale ranglijst. Nog vijf andere vakgebieden van de UvA staan in de wereldwijde top 25: Taalkunde (22), Psychologie (11), Ontwikkelingsstudies (24), Sociologie (14) en Geografie (13). In totaal staan elf UvA-vakgebieden in de top 50.

Academic Ranking of World Universities (Shanghai ranking)

In 2015 staat de UvA net als in voorgaande jaren in de groep 101-150 van deze wereldwijde top 500. In de vijf top 200 field rankings van de ARWU komt de UvA vier keer voor: Clinical Medicine and Pharmacy (38), Social Sciences (37), Natural Sciences and Mathematics (151-200) en Life and Agricultural Sciences (101-150). Daarnaast staat de UvA ook in de top 100 van drie van de vijf rankings naar vakgebied: Physics, Economics, en Computer Science.

De Academic Ranking of World Universities (ARWU) is een wereldwijde ranking die jaarlijks gepubliceerd wordt door de Shanghai Jiao Tong Universiteit (daarom ook wel Shanghai-ranking genoemd). De volgorde wordt vastgesteld op basis van het aantal Nobelprijzen en Fields Medals van stafleden en alumni, het aantal citaties en het aantal artikelen in ‘Nature' en ‘Science'.

Leiden Ranking

De Leiden Ranking, opgesteld door het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) van de Universiteit Leiden, is een onderzoeksranking op basis van bibliometrische gegevens uit Web of Science database van Thomson Reuters. De ranking vergelijkt de 750 universiteiten wereldwijd die in deze database de grootste onderzoeksoutput hebben.

Deze ranking biedt de mogelijkheid om universiteiten te vergelijken op verschillende onderzoeksindicatoren. Met 14% van de publicaties behorend tot de top 10% van de meest-geciteerde publicaties in het betreffende vakgebied per jaar staat de UvA in 2015 op de 68e plaats. De UvA scoort ook goed op samenwerking met andere instellingen: 83% van de UvA-publicaties komt tot stand met een co-auteur van een andere instelling (86e plaats in de ranking). Meer dan de helft van de UvA-publicaties betreft een internationaal co-auteurschap.

In de rankings naar wetenschapsgebied staat de UvA bij vier van de vijf wetenschapsgebieden in de top 100, met o.a. een 54e plaats bij Social Sciences en Humanities, op basis van het percentage publicaties dat tot de top 10% van de meest-geciteerde publicaties in het betreffende vakgebied per jaar behoort.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

4 augustus 2016