Docent van het Jaar

Goede docenten staan aan de basis van goed onderwijs. UvA-studenten plukken iedere dag de vruchten van enthousiaste, behulpzame en inspirerende docenten. De Centrale Studentenraad en ASVA Studentenunie organiseren daarom eens per jaar de Docent van het Jaar verkiezing. Hiermee vragen zij aandacht en waardering voor goed docentschap en goed onderwijs aan de UvA.

Docent van het Jaar nieuwe stijl

De afgelopen jaren bleek dat de uiteindelijke verkiezing de aandacht weg nam van het oorspronkelijke doel, namelijk het onder de aandacht brengen van goed docentschap en goed onderwijs. Daarom wordt de Docent van het Jaar verkiezing vanaf dit jaar anders ingericht.

Vanaf dinsdag 14 februari kunnen studenten twee weken lang hun favoriete docent nomineren voor de titel Docent van het Jaar. De studenten wordt daarbij gevraagd een persoonlijke reden voor de nominatie toe te voegen. Deze persoonlijke boodschappen worden verzameld en aan de docenten gestuurd. Voor de verkiezing is een wegingsmechanisme ontwikkeld dat rekening houdt met factoren als het aantal studenten en docenten binnen de verschillende opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam. Op basis daarvan komt er per faculteit een winnaar uit de bus.

Stemweken

Wanneer de stemweken ten einde zijn, worden de faculteitswinnaars door de Studentenraad en de ASVA bekend gemaakt op de betreffende faculteit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met facultaire studentenraden en studieverenigingen. Zo wordt er op iedere faculteit een eigen invulling gegeven aan goed docentschap en goed onderwijs. De faculteitswinnaars ontvangen een uitnodiging voor een diner met het College van Bestuur en afgevaardigden van de Studentenraad en de ASVA. Tijdens dat diner gaan de aanwezigen in gesprek over onderwijs en docentschap aan de UvA.

De faculteitswinnaars worden vervolgens beoordeeld door een jury, bestaande uit studenten van alle faculteiten. De Docent van het Jaar wordt uiteindelijk bekend gemaakt tijdens de opening van het nieuwe academische jaar. Gedurende dat nieuwe academische jaar is de verkozen Docent van het Jaar de ambassadeur voor goed onderwijs en goed docentschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Docent van het Jaar 2015

Tijdens de Dies Natalis op 8 januari 2016 werd de Docent van het Jaar 2015 bekend gemaakt. Dr. Bas de Bruin, hoogleraar Bio-inspired sustainable catalysis aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, ging er met de eer vandoor. Studenten prijzen De Bruin vooral om zijn docerende kwaliteiten: ‘Op glasheldere wijze weet hij de studenten de complexe stof uit te leggen waarbij hij laboratoriumexperimenten niet schuwt’.

Vorige winnaars

Vorige winnaars waren Joris Marée, wiskunde en statistiek (winnaar 2014) Mieke Mulder, klinische farmacologie (winnaar 2013), Jan van Maarseveen, scheikunde (winnaar 2012), Gerben Moerman, sociologie (2011), Sander Bais, beta/gamma (2010), Peter Starreveld, psychologie (2009), Mathieu de Bakker, Latijn (2008), Maria Bonaria Urban, Italiaanse taal- en cultuur (2007).

De verkiezing 'Docent van het Jaar' bestaat sinds 2007 in het huidige format. Voor die tijd bepaalde een jury, bestaande uit drie docenten en twee studenten, wie Docent van het Jaar werd.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

14 februari 2017