Militaire geschiedenis (Geschiedenis)

In het masterprogramma Militaire geschiedenis bestudeer je de verschijningsvormen die oorlogen en andere vormen van georganiseerd geweld kunnen aannemen.


Oorlog, politiek en wetenschap

Van het Paard van Troje tot de precisiebombardementen op Bagdad: zolang als de mensheid bestaat, is er oorlog. Eerst ter land en ter zee en vanaf de twintigste eeuw ook in de lucht. Oorlog en andere vormen van georganiseerd geweld hebben in de tijd verschillende verschijningvormen aangenomen in de westerse wereld en de overzeese gebieden. Wat hetzelfde is gebleven, is het feit dat aan elke oorlog een politiek conflict ten grondslag ligt.

Als je je wilt verdiepen in het fenomeen oorlog als kenmerk van de politiek-maatschappelijke cultuur in verschillende periodes, volg dan het programma Militaire geschiedenis (Krijgswetenschappen).

Militaire geschiedenis aan de UvA

In het interdisciplinaire programma Militaire geschiedenis (Krijgswetenschappen) analyseer je verschillende aspecten van oorlog en georganiseerd geweld, zoals de politieke sturing van oorlog en krijgsmacht; het maatschappelijk draagvlak ervan; de maatschappelijke houding ten opzichte van oorlog en militair geweld; de financiering, vorming, organisatie en uitrusting van krijgsmachten; de operationele inzet van de krijgsmacht; de doorwerking van politieke en militaire tradities; vormen van militair leiderschap en tegenkrachten als pacifisme en antimilitarisme.

Militaire geschiedenis in deeltijd

Het programma wordt ook in deeltijd aangeboden, en duurt in dat geval anderhalf jaar. Een deeltijdstudent volgt maximaal 40 studiepunten per jaar, ofwel 20 studiepunten per semester. Als deeltijdstudent volg je het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Het programma voor de deeltijdopleiding stel je samen in onderling overleg met de mastercoördinator (zie: Contact).

Diploma

Militaire geschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).


Diploma
MA Geschiedenis
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
66034

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen