Verzekeringskunde: Enterprise Risk ManagementMasterprogramma of Module

Het programma van Verzekeringskunde en Enterprise Risk Management bestaat uit het tweejarige part-time masterprogramma en modules, losse vakken uit het masterprogramma. De colleges worden op dinsdagen in de middag en avond aangeboden.

Informatieavond woensdag 17 mei

Wilt u meer weten over het programma van Enterprise Risk Management dan bent u van harte welkom op de informatieavond. Het team van het programma verzorgt een presentatie over de master en de modules, aanmelden kan via de link bovenaan deze pagina.

Het masterprogramma start in september, Enterprise Risk Management is een afstudeervariant vand e master Verzekeringskunde.

Waarom Enterprise Risk Management bij de UvA?

  • Geaccrediteerde opleiding op het gebied van Enterprise Risk Management (NVAO)
  • Modules van 7 weken en een 2 jarig part-time MSc programma
  • Colleges verzorgd door prominente academici en risk experts uit bedrijfsleven
  • Certificaat of MSc diploma van de UvA

Enterprise Risk Management aan de Amsterdam Business School omvat alle essentiële activiteiten om de risico’s te identificeren, te kwantificeren, te beheersen en te financieren op een consistente manier en geldig voor de gehele organisatie.  Studeer ERM als methode om inzicht te krijgen in alle risico’s die een organisatie bedreigen. ERM beperkt zich niet tot een speciale sector, maar bestudeert juist wat de diverse sectoren van elkaar kunnen leren. Waardevolle zaken en lessen uit bijvoorbeeld de financiële sector kunnen ook nuttig zijn voor andere sectoren en omgekeerd.

De student doet kennis op van afzonderlijke risico’s en leert de samenhang tussen risico’s te begrijpen. Hij verdiept zijn kennis van kwantitatieve methoden voor het analyseren van een portefeuille van risico’s en hij leert de interne organisatorische aspecten en externe regelgeving op dit terrein te begrijpen.

Ondernemingen worden bedreigd door de gevolgen van onder andere brand, natuurrampen, stakingen, wisselkoersontwikkelingen, renteschommelingen en schommelingen in grondstofprijzen. Anderzijds ontlenen ondernemingen hun bestaansrecht aan het feit dat door het nemen van risico’s betere rendementen kunnen worden behaald. Risico kan daardoor gezien worden als kans of bedreiging. Nu vraagt de kredietcrisis en de nieuwe regelgeving om een integrale aanpak van risk management.  Deze problematiek staat centraal in Enterprise Risk Management (ERM).

Doelgroep

  • Professio­nals in de risk managementbranche die behoefte hebben aan een verbreding en verdieping van hun kennisgebied.
  • Leergierige personen die in hun praktijk te maken hebben of gaan krijgen met een veelheid aan risico’s. Het onderwijs biedt een theoretische fundering voor de dagelijkse praktijk en werkbare oplossingen voor concrete vraagstukken.

Enterprise Risk Management is een specialisatie van het masterprogramma Verzekeringskunde.

Meer informatie over de modules en over aanmelden staat op de site van de Master in Verzekeringskunde:


Diploma
MSc
Vorm
Deeltijd
Studielast
60 EC, 24 maanden
Voertaal
Nederlands
CROHO-code
75000
Accreditie
Verbond van Verzekeraars

Gepubliceerd door  Economie en Bedrijfskunde

Enterprise risk management