Hartogh, Govert den

'Wijsgerige Ethiek: Hoofdvragen, discussies en inzichten' komt voort uit de colleges ‘Inleiding Ethiek’ die Jacobs en Den Hartogh tot 2008 aan de UvA hebben gegeven. Govert den Hartogh en Frans Jacobs zijn beide emeritus hoogleraar Ethiek en haar geschiedenis.

De tekst is grondig herzien en aangepast aan recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de psychologie van morele besluitvorming. Behandeld worden de belangrijkste normatieve en meta-ethische theorieën, maar ook thema’s als relativisme, morele status, welzijn, de zin van het leven, rechtvaardigheid, integriteit en de morele betekenis van speciale relaties. Het boek richt zich tot studenten die een inleidingscursus ethiek volgen aan een universiteit in Nederland of Vlaanderen, docenten filosofie aan vwo- en hbo-instellingen, en geïnteresseerde lezers met een academische achtergrond.

Wijsgerige Ethiek: Hoofdvragen, discussies en inzichten

  • Govert den Hartogh, Frans Jacobs en Theo van Willigenburg
  • Budel: Uitgeverij Damon, 2013
  • ISBN 978 94 60 36157 9 

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

24 maart 2014