Celikates, Robin

In 'De nieuwe Duitse filosofie' stellen vooraanstaande filosofen de meest relevante tradities en denkers uit het Duitse taalgebied voor.

In De nieuwe Duitse filosofie stellen vooraanstaande filosofen de meest relevante tradities en denkers uit het Duitse taalgebied voor. Behalve met bekende filosofen zoals Adorno, Heidegger, Arendt, Sloterdijk en Habermas biedt dit omvangrijke overzichtswerk een kennismaking met hun minder bekende, maar niet minder interessante collega’s, zoals de kritische theoretici Axel Honneth en Christoph Menke en de wetenschapsfilosofen Karin Knorr-Cetina en Hans-Jörg Rheinberger. Ook niet-filosofen die filosofisch belangrijke gedachten hebben ontwikkeld komen aan bod, zoals de kunsthistoricus Horst Bredekamp, de politicologe Ingeborg Maus, de egyptoloog Jan Assmann en de socioloog Niklas Luhmann. 

De nieuwe Duitse filosofie. Denkers en thema’s voor de 21ste eeuw

  • Robin Celikates, René Gabriëls, Johan Hartle, Pieter Lemmens, Thijs Lijster (red.)
  • Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2013
  • ISBN 978 94 61 05934 5

31 juli 2014