Bos, Jacques

Een van de meest besproken onderwerpen in de filosofie, en bovendien een thema dat ons in ons leven zeer nadrukkelijk raakt, is ‘het zelf’. 'Het ongrijpbare zelf' geeft vanuit een historisch perspectief een toegankelijk overzicht van de filosofische discussies over dit thema. Jacques Bos is ud Wijsbegeerte.

In dit boek komen aan de orde: het idee van innerlijkheid, de continuïteit van het zelf door de tijd heen, de verhouding tussen lichaam en geest, en de relatie tussen individu en gemeenschap. Het ongrijpbare zelf laat zien dat de manier waarop we in het dagelijks leven en in de wetenschap over het zelf spreken sterk bepaald wordt door impliciete filosofische vooronderstellingen met een lange geschiedenis.

Het ongrijpbare zelf

  • Jacques Bos 
  • Bert Bakker: Amsterdam, 2013 
  • ISBN 978 90 35 13586 4

 

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

24 maart 2014