Taalvaardigheid, cultuurkunde, letterkunde en taalkunde

Vanaf het prille begin voert Italiaans de boventoon in de opleiding en na het eerste jaar wordt er Italiaans gesproken, gelezen en geschreven. De taalvaardigheid is sterk verweven met de cultuurkunde, letterkunde en taalkunde.
Studenten lezen het Italiaans uit alle tijden, van de grote klassieken van de middeleeuwen tot aan de schrijvers van vandaag de dag. Ook maken ze kennis met de films van beroemde Italiaanse regisseurs. Op taalkundig gebied komen de historische ontwikkelingen van de taal aan bod en verdiepen studenten zich in de verschillende varianten van het gesproken Italiaans.
Veel colleges zijn interdisciplinair; taal, literatuur, film, kunst, geschiedenis en politiek worden in onderling verband bestudeerd.
De opleiding biedt een keur aan mogelijkheden om de studie naar eigen voorkeur vorm te geven. In het derde jaar kunnen studenten kiezen voor een studieverblijf van drie tot zes maanden aan een Italiaanse universiteit.
Masterstudenten kunnen zich specialiseren in Taalkunde of Letterkunde van het Italiaans.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

22 april 2016