Ambtelijk secretaris OR

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam – Ondernemingsraad

Publicatiedatum
12 oktober 2017
Opleidingsniveau
hbo
Salarisindicatie
€2.709 tot €3.722 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
23 oktober 2017
Functieomvang
24 uur per week
Vacaturenummer
032

Wegens het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris zoekt Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) een initiatiefrijke ambtelijk secretaris die de beleidsondersteunende, organisatorische en secretariële werkzaamheden kan verrichten voor de Ondernemingsraad van ACTA en zijn verschillende commissies.

Werkzaamheden

 • Voorbereiden en concipiëren van de door de OR uit te brengen adviezen;
 • toetsen van voorgenomen standpunten en besluiten van de OR aan besluitvormingskaders, procedures en wettelijke bepalingen;
 • adviseren van de OR over nieuwe ontwikkelingen, wetgeving (WOR), regelingen en het bewaken van de naleving hiervan;
 • bewaken en bijsturen van de procesmatige en procedurele voortgang van de besluitvorming van de OR en de implementatie van genomen besluiten;
 • ondersteunen en adviseren van het dagelijks bestuur van de OR;
 • ondersteunen in de communicatie en optreden als contactpersoon tussen de OR en de decaan, de achterban;
 • ondersteunen in de werving en introductie van nieuwe leden van de OR;
 • ondersteunen bij het realiseren van grotere bekendheid van de OR onder de medewerkers en studenten van de opleiding;
 • uitvoeren van alle secretariële werkzaamheden zoals het organiseren, voorbereiden en vastleggen van vergaderingen, fungeren als aanspreekpunt voor inlichtingen, beheren van het archief, verwerken van inkomende en uitgaande post, en het verzorgen van administratieve ondersteuning;
 • ondersteunen en beleidsvoorbereiding ten behoeve van de verschillende commissies van de OR;
 • opstellen van het jaarverslag;
 • onderhouden van contacten met ondernemingsraden van andere faculteiten en universiteiten.

Profiel

De ambtelijk secretaris:

 • heeft een hbo-werk- en denkniveau;
 • heeft een hbo-opleiding; bij voorkeur in de economische administratieve of juridische richting;
 • is analytisch, met het vermogen om verschillende beleidsterreinen met elkaar te verbinden en deze te vertalen naar medezeggenschapsproblematiek;
 • heeft ervaring als (ambtelijk) secretaris van een ondernemingsraad (bij voorkeur binnen een instelling van Hoger Onderwijs);
 • heeft kennis van wettelijke regelingen zoals WOR, Arbowet en jurisprudentie op het gebied van medezeggenschap;
 • heeft uitstekende redactionele en communicatieve vaardigheden;
 • is initiatiefrijk;
 • heeft organisatietalent;
 • heeft ervaring met Microsoft Office.

De ambtelijk secretaris valt hiërarchisch onder de directeur Bedrijfsvoering van ACTA en functioneel onder de voorzitter van de ondernemingsraad.

Inlichtingen

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met:

Aanstelling                 

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de periode van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging of omzetting naar een vast dienstverband. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €3.722 (schaal 9) bruto per maand bij een voltijdse aanstelling conform de Cao Nederlandse Universiteiten. Bij goed functioneren is een mogelijke bevordering naar schaal 10 mogelijk. Voorts biedt ACTA uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenvoorziening (ABP) en 29 vakantiedagen (bij een fulltime aanstelling).

Sollicitatie

Interne kandidaten genieten voorrang boven externe kandidaten.

U kunt uw sollicitatie, inclusief cv, voor 23 oktober 2017 sturen naar solliciteren@acta.nl ter attentie van de heer N.C. Zoetelief, personeelsadviseur. Vermeldt u a.u.b. vacaturenummer 032 in de onderwerpregel. #LI-POST

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam