3 Student-assistenten Theaterwetenschap

Faculteit der Geesteswetenschappen – Afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen

Publicatiedatum
5 juli 2017
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€1.958 tot €2.283 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
13 augustus 2017
Functieomvang
3 uur per week
Vacaturenummer
17-365

Binnen de afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen verzorgt de capaciteitsgroep theaterwetenschap het bachelorprogramma theaterwetenschap en de masterprogramma’s Theatre Studies, Dramaturgie en International Dramaturgy.

Werkzaamheden

De capaciteitsgroep Theaterwetenschap is op zoek naar drie student-assistenten, elk voor een contract van 90 uur, ter ondersteuning van een aantal projecten in het BA-onderwijs gedurende het studiejaar 2017-'18.

In het kader van het project Contact met de collectie in samenwerking met Bijzondere Collecties van de UvA is plaats voor twee student-assistenten die onderzoek doen naar deelgebieden van de voormalige TIN (Theater Instituut Nederland) collectie en die resultaten delen met medestudenten binnen de onderwijsblokken Allemaal Theater!, Performance Analyse en Theatergeschiedenis 2: van 1800 tot nu. De werkzaamheden worden verricht onder auspiciën van dr. Rob van der Zalm en dr. Veronika Zangl en zijn geconcentreerd in het eerste semester, blok 1, en/of het tweede semester, blok 1 en 2.

In het kader van een project rondom de vorming van een academische leergemeenschap binnen theaterwetenschap is plaats voor een student-assistent die in samenwerking met bijvoorbeeld de studievereniging en de opleidingscommissie een programma gaat opzetten en coördineren waarbinnen studenten en docenten onderwerpen en activiteiten kunnen voorstellen die de vorming van een academische leergemeenschap bevorderen en de band met het werkveld verstevigen. Te denken valt aan lezingen, workshops, gesprekken, voorstellingen, aftertalks, etc. Hierbij staat een brede interesse voor onderzoek en onderwijs centraal. De werkzaamheden worden verricht onder auspiciën van dr. Fabiola Camuti.

Bovenstaande functies kunnen gecombineerd en/of gesplitst worden.

Taken:

 • Onderzoek doen naar een deelgebied van de voormalige TIN-collectie;
 • de resultaten van eigen onderzoek met medestudenten delen binnen de betreffende cursussen;
 • praktische ondersteuning bij onderwijs en onderzoek;
 • organisatie van activiteiten ter bevordering van een academische leergemeenschap van studenten en docenten binnen theaterwetenschap.

Profiel

 • Ouderejaarsstudent Theaterwetenschap, Theatre Studies of Dramaturgie (BA of MA);
 • interesse in onderzoek en onderwijs, in het bijzonder in relatie tot de voormalige TIN-collectie bij Bijzondere Collecties;
 • aantoonbare affiniteit met onderzoek;
 • bij voorkeur enige actieve ervaring met onderwijs;
 • in staat om binnen korte tijd een netwerk op te bouwen en/of uit te breiden;
 • goede organisatorische kwaliteiten;
 • goede Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid;
 • voldoende beheersing van de Engelse taal;
 • flexibel, sociaal, betrouwbaar en communicatief sterk.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in principe in tijdelijke dienst voor de duur van maximaal een jaar. De omvang van de aanstellingen is 3 uur per week in de rang van student-assistent. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing. 

Sollicitatie

U kunt een korte sollicitatiebrief, inclusief cv, via solliciteren2017-FGW@uva.nl uiterlijk 13 augustus 2017 richten aan dr. G.J.M. Nijsten, directeur bedrijfsvoering. Vermeld vacaturenummer 17-365 in de onderwerpregel. Papieren sollicitatiebrieven worden niet in behandeling genomen, evenmin als incomplete sollicitatiedossiers.

De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden in de derde week van augustus 2017.  #LI-DNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam