Zes Docenten Kunstmatige Intelligentie

Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica – College of Science

Publicatiedatum
18 april 2017
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€2.552 tot €4.028 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
7 mei 2017
Functieomvang
24 tot 38 uur per week
Vacaturenummer
17-191

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) telt circa 6.000 studenten en 1.500 medewerkers, verspreid over acht onderzoekinstituten en een aantal ondersteunende, facultaire diensten. De FNWI biedt elf bacheloropleidingen en achttien masteropleidingen aan op het gebied van exacte wetenschappen, informatiewetenschappen en levens- en aardwetenschappen.

Negen bacheloropleidingen binnen de FNWI zijn ondergebracht bij het College of Science. Binnen de studieprogramma’s van de opleidingen in Informatiewetenschappen heeft het onderwijs een sterk theoretische kant, maar wordt de kennis ook direct toegepast in werkcolleges, practica en projecten.

Voor de uitvoering van het onderwijs voor eerste- tweede- en derdejaarsstudenten Kunstmatige Intelligentie, inclusief hun Academische Vorming, zijn wij op zoek naar 6 nieuwe docenten om het docententeam voor Kunstmatige Intelligentie te versterken.

Werkzaamheden

In deze functie wordt gewerkt onder leiding van de coördinator Academische Vaardigheden van de opleiding Kunstmatige Intelligentie. Daarnaast maken de docenten deel uit van het team van vaardigheidsdocenten van de andere bacheloropleidingen binnen het College of Science.

De docenten verzorgen de voorbereiding en praktische invulling van werkcolleges, practica en projecten van een aantal vakken binnen de Kunstmatige Intelligentie, in overleg met de coördinator Academische Vaardigheden en de betreffende vakcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de theoretische en didactische invulling van het vak. Dat zal een deelset van vakken zijn op het gebied van wiskunde, logica, taaltheorie, psychologie, programmeren, beeldverwerken en machine learning; de deelset is afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat. In ieder geval behoort de begeleiding van wekelijkse bijeenkomsten van de leerlijn Academische Vaardigheden tot de werkzaamheden van de kandidaat.

De nadruk van deze functie ligt op de ondersteuning van het toepassingsgerichte onderwijs binnen de opleiding. 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het:

 • begeleiden van 1 à 2 werkgroepen (ca. 20 studenten per groep) Academische Vaardigheden en mentoraat;
 • begeleiden van werkcolleges en practica van vakken binnen de Kunstmatige Intelligentie;
 • voorbereiden, ontwikkelen en aanpassen van lessen en lesmateriaal voor werkcolleges, practica en projecten;
 • assistentie bij de instructie van student-assistenten van de vakken;
 • feedback geven op en nakijken van wekelijkse opdrachten en onderzoeksverslagen;
 • bijhouden van de digitale leeromgeving (Blackboard);
 • afstemmen van de onderwijsactiviteiten met de coördinator Academische Vaardigheden, de vakcoördinatoren en andere vaardigheidsdocenten.

Profiel​

We zoeken kandidaten:

 • met een afgeronde Bachelor of Science of masteropleiding kunstmatige intelligentie of verwante opleiding (met kennis van minimaal een combinatie van twee van de volgende disciplines: wiskunde, logica, taaltheorie, psychologie, programmeren, beeldverwerken en machine learning);
 • met goede didactische en organisatorische kwaliteiten;
 • met een goede Nederlandse en Engelse spreek- en schrijfvaardigheid;
 • met een proactieve instelling;
 • die initiatiefrijk zijn;
 • die zowel goed zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

We zoeken teamspelers die zich thuis voelen in een energiek team van docenten en vaardigheidsdocenten. Door diverse onderwijs- en nakijkmomenten gedurende het collegejaar doen we een beroep op flexibiliteit met betrekking tot de urenverdeling.

Inlichtingen

Nadere informatie over deze functie is verkrijgbaar bij:

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor één jaar ter beoordeling van de geschiktheid voor de functie, met mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid. Verlenging is mede afhankelijk van organisatorische ontwikkelingen en instroomcijfers. De ingangsdatum van het dienstverband is in onderling overleg op korte termijn.

Het bruto salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, minimaal €2.552 en maximaal €4.028 (schaal 10) per maand op basis van volledige werktijd (38 uur), exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met duidelijke motivatie voor de functie, vergezeld van een curriculum vitae, versturen naar application-science@uva.nl onder vermelding van vacaturenummer 17-191 en de functie in het onderwerpveld.

De reactietermijn sluit op 7 mei 2017.

U solliciteert naar de functie van docent Kunstmatige Intelligentie, met vacaturenummer 17-191. De mogelijkheid bestaat dat u (ook) benaderd wordt voor de functie van docent Practica Informatica, vacaturenummer 17-190. Indien u daar bezwaar tegen heeft dan verzoeken wij u dit uitdrukkelijk in uw sollicitatie aan te geven. #LI-DNP

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam