Flexibele wetgeving voor water- en luchtbescherming

Rechtsgeleerdheid

19okt2017 14.00

Promotie

Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkelde zich de trend binnen het Europees milieurecht om ‘flexibele wetgeving’ vast te stellen. Dit houdt in dat lidstaten een aanzienlijke mate van beoordelingsvrijheid wordt gelaten bij de toepassing van de EU-wetgeving. Mireille Bogaart bekijkt in haar onderzoek de geschiktheid van de flexibiliteitsbenadering om richtlijnen vast te stellen die – zoals beoogd – effectief zijn in het beschermen van water en lucht binnen de EU.

Mw. M.M. Bogaart: Flexible Directives: Towards a Better Environment? An Analysis of the Balance between Flexibility for Member States and Harmonisation Regarding the Effective Protection of European Unions’s Waters and Air. Promotoren zijn prof. R. Uylenburg en prof. dr. C.W. Backes (Universiteit Utrecht).

Deelname

Toegang vrij

 

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting