Dagelijks functioneren, ervaringen en kosten van zorg thuiswonende ouderen

Geneeskunde

13okt2017 11.00 - 12.00

Promotie

Het doel van het onderzoek van Marjon van Rijn is het verbeteren van eerstelijnszorg voor thuiswonende ouderen in Nederland. Zij richt zich hiertoe op verbetering van de algehele gezondheid en het dagelijks functioneren van ouderen. Vervolgens verkent ze de ervaringen van thuiswonenden ouderen met multifactoriële zorg, gecoördineerd door een verpleegkundige. Tot slot brengt Van Rijn de per capita kosten in kaart in de gezondheidszorg voor ouderen.

Mw. M. van Rijn: Nurse-led Multifactorial Care in Community-Dwelling Older People. Outcomes on Daily Functioning, Experiences and Costs. Promotor is prof. dr. S.E.J.A. de Rooij. Copromotoren zijn dr. B.M. Buurman en dr. E.P. Moll van Charante.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting